– Retallades, – Excuses, + drets

Menys retallades, menys excuses, més drets

No volem més excuses. Les entitats portem mesos fent accions d’incidència i denuncia de l’impacte de les retallades econòmiques i dels drets que afecten tant a les persones que viuen amb el VIH com a les entitats que treballem per donar resposta comunitària a l’epidèmia sense rebre cap garantia per part del departament de Salut de que les polítiques de salut compliran amb el mínims que la nostra societat té dret. Donar resposta significa tancar compromisos i no posar  d’excusa la crisi econòmica, la suposada mala gestió de l’anterior govern o els diners que venen de “Madrid”. Donar garanties és fer prioritats de salut pública i garantir a la ciutadania el drets a la salut, i en concret, a les persones que viuen amb VIH una atenció de qualitat amb els estàndards internacionals. Amb les retallades previstes, la tasca que ha fet que l’epidèmia a Catalunya sigui el que és pot enfonsar-se en tres mesos, amb la desaparició de la xarxa social i les entitats especialitzades.

No volem més retallades. Les retallades són una acció política, no econòmica. Les retallades erosionen la societat i malmeten els 30 anys de treball de moltes persones a Catalunya per fer front a aquesta epidèmia. Les retallades no s’aturen i amb aquest escenari es fa impossible que es pugui dur a terme el Pla d’Acció enfront del VIH/sida actualment vigent. D’altra banda, les polítiques de retallada per contenir la despesa pública podrien afectar no només als recursos sociosanitaris dirigits a les persones que viuen amb VIH sinó també als recursos destinats a la prevenció del VIH i augmentar, així, les taxes de noves infeccions en un futur.

Volem més drets! Tots aquests fets, per tant, estan relacionats amb la epidèmia del VIH ja que perjudiquen directament a les persones que viuen amb VIH, tant pel que fa a l’atenció sanitària, social, laboral com al fet que suposen en sí mateixes una vulneració de drets. El dret a la salut, és un dret humà reconegut, i el seu gaudi no pot estar, de cap de les maneres, subjecte a les conjuntures de crisi econòmiques i menys quan aquestes han estat provocades pel propi sistema.

30 anys després dels primers diagnòstics de VIH, refermem i reivindiquem la nostra tasca i el nostre compromís amb la vida de totes les persones i exigim a les administracions que compleixin amb les seves responsabilitats.

29 M. Vaga Social.
Prou Retallades

 

* Aquí pots descarregar-te el Manifest “Prou Retallades”, al qual el Comitè s’adhereix

* Aquí pots consultar la Nota de Premsa per convocar a la Roda de Premsa del C1D el 26 d’abril de 2012

* Aquí pots veure el vídeo que des del Comitè Primer de Desembre vam realitzar al desembre de 2012: