Memòria Històrica

  •  1981, primer diagnòstic per infecció del VIH a Catalunya i a l’Estat espanyol.

 

  • El 1983 es va crear el Programa de Prevenció i Assistència del VIH/sida a Catalunya (PPAS), en dependència directa del Departament de Salut de la Generalitat.

 

  • El 1998 es crea el Comitè 1er Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya.

 

  • El 1999 es va crear la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya (CISC), màxim òrgan responsable de l’articulació de les polítiques específiques del VIH/sida a Catalunya, que reuneix i coordina tots els departaments, associacions i ONG que treballen en aquest àmbit.

 

  • El 2010 s’aprova el Pla d’Acció enfront el VIH/sida 2010-2013 per part de la CISC. El Comitè 1r Desembre té un perfil actiu en el seu desenvolupament, ja que la implementació del mateix depèn, en gran manera, del treball directe que realitzen les seves entitats.

 

  • El setembre de 2011, el Departament de Salut va decidir resituar el PPAS i la Subdirecció General de Drogues, que abordava la problemàtica del VIH en persones usuàries de drogues, com dues de les vuit líneas prioritàries de la Direcció de Promoció de l’Agència. El Comitè 1er de Desembre va alertar aleshores que la supressió d’una política específica implicaria un perjudici en l’assignació de pressupostos i tindria greus conseqüències en la qualitat de vida de les persones que viuen amb el VIH, així com en la resta de població. Més informació al comunicat.

 

  • El dia 1 de desembre de 2011, quan es complien 30 anys dels primers diagnòstics de sida al món i del primer cas a Catalunya, el Comitè 1r de Desembre va recordar la importància de comptar amb polítiques específiques d’abordatge del VIH/sida per a la reducció de l’impacte de l’epidèmia i la necessitat que aquestes no es vegin subjectes a les conjuntures de crisis econòmiques. En aquesta celebració del Dia Mundial de Lluita contra la SIDA, el Comitè va comptar amb el suport explícit i públic del Conseller de Salut, l’Honorable Sr. Boi Ruiz, a la tasca que des de les entitats s’estava realitzant. El dia 1 de desembre de 2011, el Conseller va assegurar que les entitats eren el pilar de les polítiques locals i que les administracions no podien baixar la guàrdia. Més informació en aquest vídeo.

 

  • El 7 de març, el Conseller va dir a la CISC que no “ens preocupèssim perquè les entitats érem part fonamental del sistema de salut”.

 

  • El mes de març del 2012, abans de conèixer dades concretes sobre partides econòmiques específiques, el Comitè 1r Desembre inicia la campanya “– retallades, – excuses, + drets” en el marc de la Plataforma Prou Retallades. Aquesta campanya pretén donar visibilitat a l’impacte que tindran les retallades del Govern de la Generalitat en el dret a la salut de totes les persones i denunciar l’ús d’arguments que només posen de manifest la manca de voluntat política envers determinats temes com ara el VIH/sida.