Administracions

El Comitè 1r de Desembre està impulsant les discussions sobre polítiques públiques i les accions comunitàries a l’entorn del VIH-SIDA entre les entitats i les administracions locals, regionals i estatals, reunint-se regularment amb:

*Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
– Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
– Plan Nacional del Sida (PNS)
– Comité Asesor y Consultivo (COAC) de ONG de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida

* Congreso de los Diputados

* Generalitat de Catalunya

 • Departament de Salut
  • Gabinet del Conseller
  • Agència Catalana de Salut Pública de Catalunya i Secretaria de Salut Pública de Catalunya
  • Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida (PPAS)
  • Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
  • Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCAT)
  • Cohort PISCIS
  • CatSalut
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Secretaria General d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
  • Direcció General de Protecció Social
  • Gabinet Consellera

** El Comitè 1r de Desembre forma part del Registre de Grups d’interès de la Generalitat de Catalunya. Número de registre 20.

* Ajuntament de Barcelona: Comissionada de Salut