Nota de premsa #28J

NOTA DE PREMSA

 

EL C1D REALITZA UNA ANÀLISI EXHAUSTIVA DE LA SITUACIÓ DE LA PREVENCIÓ DEL VIH ENTRE ELS HOMES GAIS, BISEXUALS I ALTRES HSH

Barcelona, 26 de juny de 2015

El Comitè 1r de Desembre (C1D) – Plataforma Unitària, d’ONG-SIDA de Catalunya va crear un grup específic el 2014 que ha estat treballant des d’aleshores per analitzar i donar respostes a temes relacionats amb la prevenció i atenció del VIH, el model de salut i les polítiques que fan front a l’estigma i la discriminació d’homes gais, bisexuals i altres HSH (homes que tenen sexe amb homes). La necessitat d’un model basat en la promoció de la salut sexual centrat en la persona, d’una major participació de la comunitat d’homes gais i bisexuals així com d’altres HSH i d’unes directrius clares per part del Departament de Salut són algunes de les conclusions i demandes articulades en un document de posicionament que es farà públic en els propers dies.

El 2014, a partir de la implementació al C1D d’una eina d’autoavaluació proposada pel projecte europeu Quality Action amb l’objectiu de millorar la qualitat dels programes de prevenció de VIH, es va crear un grup de treball al Comitè 1r de Desembre per analitzar conceptes i realitats relacionades amb la prevenció del VIH entre els homes gais, bisexuals i altres HSH.

El treball realitzat durant un any s’ha plasmat en un document de posicionament unitari del C1D, el qual serà presentat en els propers mesos a les administracions, grups polítics i ciutadania en general. En aquest document es posen de manifest les limitacions de la categoria epidemiològica d’HSH, la qual considerem que no permet abordar les realitats dels homes relacionades amb les seves identitats, pràctiques o conductes, difumina necessitats concretes dels col·lectius i despolititza les reivindicacions. Així mateix, es problematitzen conceptes relacionats amb el propi VIH (cronicitat, indetectabilitat, etc) i amb la prevenció, com ara el de “noves tecnologies de la prevenció”, destacant la importància de diferenciar “eina” i “estratègia” i assumint el repte d’introduir les tecnologies  biomèdiques com a eines valuoses per a les estratègies preventives des de i per a les persones des d’un enfocament holístic i fonamentat en els drets sexuals de la persona i en el principi d’autonomia sexual.

A més del document de posicionament, s’ha portat a terme una anàlisi de les demandes i dubtes de les entitats que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya en relació a la prevenció i l’atenció del VIH i s’ha arribat a algunes conclusions a partir de la preocupació per la taxa elevada i constant de nous diagnòstics en homes gais, bisexuals i altres HSH:

D’una banda, és important generar un coneixement més complet, complex  i informat de les conductes sexuals, els factors de risc i les necessitats preventives a través de la veu del propi col·lectiu. Per tant, considerem urgent idear conjuntament mecanismes de participació efectiva on les reflexions i demandes dels protagonistes siguin escoltades i tingudes en compte.

D’una altra banda, resulta imprescindible contemplar la prevenció del VIH emmarcant-la en la promoció de la salut sexual de les persones. Front a un model biomèdic basat exclusivament en la prevenció o l’atenció/tractament de malalties, es proposa un model de salut centrat en les persones que interactuen amb un context i que estan en constant canvi i evolució. Aquest enfocament comporta garantir el benestar integral de la persona, la seva autonomia i capacitat en la presa de decisions per a la seva cura, l’accés real i universal als recursos i la defensa dels drets sexuals.

Per últim, destaquem la necessitat de comptar amb polítiques actives tant davant l’estigma i la discriminació associades al VIH com davant l’homofòbia, elements que operen com a barreres a la resposta front al VIH i a la cura de la salut sexual de les persones.

A més d’aquestes demandes concretes, a través del grup de treball del C1D es pretén contribuir a la unificació de criteris respecte a temes que habitualment generen dubtes i malentesos entre les entitats i les persones afectades. Entre els temes tractats destaquen la importància de la prova del VIH, la infectabilitat i càrrega viral, la profilaxi pre-exposició o la profilaxi post-exposició, temes dels quals considerem que el propi Departament de Salut ha de traslladar directius clares a les organitzacions i a la societat en general.

Per tot això, des del Comitè 1r de Desembre demanen un compromís explícit des diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya  així com un lideratge efectiu per part del Departament de Salut que contribueixi a resoldre les necessitats concretes del d’homes gais, bisexuals i altres HSH i a unificar criteris de prevenció i atenció del VIH/sida a Catalunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *