Punts de l’Acord Nacional VIH: PLA DE TREBALL I ESTUDI DEL VIH I LES ITS

Cada dia d’aquesta setmana hem parlat d’un dels punts de l’Acord Nacional VIH: Avui, últim dia, PLA DE TREBALL I ESTUDI DEL VIH I LES ITS

Amb motiu del primer aniversari de l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, el Comitè 1r de Desembre i les seves entitats membres demanen més compromís i accions que garanteixin el seu compliment per part de totes les institucions implicades.

Un pacte assumit mitjançant l’Acord Nacional va ser crear un Pla de Treball i estudi del VIH i les ITS, dins la Comissió de Salut, per poder tenir més ele­ments per fer front a aquesta pandèmia. Atesa la situa­ció epidemiològica del VIH i altres ITS de gran relle­vància, la situació de desigualtats en salut i el canvi de model en salut pública és necessari reprendre un espai en el Parlament per poder afrontar la comple­xa situació de les epidèmies del VIH i les ITS.

No tenim constància de la seva creació al Parlament de Catalunya #AcordVIHAraoMai #1anyAcordVIH

Aquí un vídeo resum dels punts clau de l’Acord Nacional i les mancances en el seu compliment un any després de la seva aprovació:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *