Punts de l’Acord Nacional VIH: DRETS: ACCÉS UNIVERSAL A LA SALUT i EDUCACIÓ SEXUAL

Cada dia d’aquesta setmana parlarem d’un dels punts de l’Acord Nacional VIH: Avui DRETS: ACCÉS UNIVERSAL A LA SALUT i EDUCACIÓ SEXUAL

Amb motiu del primer aniversari de l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, el Comitè 1r de Desembre i les seves entitats membres demanen més compromís i accions que garanteixin el seu compliment per part de totes les institucions implicades.

Un altre aspecte fonamental que l’Acord Nacional estableix és la garantia de DRETS:

D’una banda, facilitar la col·laboració entre els professionals de la salut pública, els clínics i les ONG del sector per tal d’implementar mesures de prevenció i control del VIH i les ITS específiques i efectives, i implementar i/o enfortir estratègies intersectorials d’educació integral en sexualitat i promoció de la salut sexual, que incloguin la prevenció del VIH i ITS des d’una pers­pectiva de drets i que s’incorporin a l’escola, a l’àmbit del lleure, a la comunitat, als mitjans de comunicació i a tots aquells entorns on es produeixin processos de socialització.

D’una altra, seguir garantint l’accés universal als tractaments antiretrovirals i a les teràpies contra les hepatitis ví­riques d’acord a les guies de pràctica clínica, tant de les persones monoinfectades com de les persones co­infectades pel VIH.

Però encara les administracions posen entrebancs que fan que les entitats haguem de posar esforços personals i recursos propis per tal de donar solució a  una situació que a Catalunya no està encara resolta. El País no pot viure de promeses ni de bones intencions; ens calen fets: ARA o MAI.  #AcordVIHAraoMai #1anyAcordVIH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *