PASSOS A SEGUIR PER DEMANAR EL TRACTAMENT DE L’HEPATITIS C A CATALUNYA

Descarrega aquest protocol en pdf

PASSOS A SEGUIR PER DEMANAR EL TRACTAMENT DE L’HEPATITIS C A CATALUNYA

1.- Informa’t dels teus drets

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen reconeguts una sèrie de drets i deures en relació a la salut i a l’atenció sanitària que reben. Entre els drets, s’inclouen els següents:

 • – Dret a escollir entre les diferents opcions terapèutiques i a renunciar a rebre tractaments mèdics o les actuacions sanitàries proposades.
 • – Dret a rebre la informació sobre el procés assistencial i estat de la salut.
 • – Dret al fet que la història clínica sigui completa i que reculli tota la informació sobre l’estat de salut i les actuacions clíniques i sanitàries dels diferents episodis assistencials.
 • – Dret a accedir a la documentació de la història clínica
 • – Dret a disposar d’informació escrita sobre el procés assistencial i l’estat de salut.

 2.- Informa’t de la teva situació clínica en relació amb l’hepatitis C

És molt important que coneguis el teu estat de salut i la teva situació clínica pel que fa a l’hepatitis C. Algunes dades probablement ja les coneixes, altres les pots demanar al teu metge/essa i/o a la resta de professionals que t’atenen. Entre les dades, s’inclouen:

 • – Genotip i subtipus viral del VHC
 • – Càrrega viral
 • – Grau de fibrosi hepàtica (segons biòpsia o FibroScan)
 • – En cas de cirrosi, si aquesta està descompensada
 • – Història de tractament de l´hepatitis C:
  • * Sense tractament previ
  • * Amb tractament previ, i en aquest cas quina va ser la resposta al tractament:
   • . Resposta parcial a un tractament amb interferó pegilat i ribavirina
   • . Resposta nul.la a un tractament amb interferó pegilat i ribavirina
   • . Resposta amb recaiguda a un tractament amb interferó pegilat i ribavirina
   • . Sense resposta a un tractament previ amb boceprevir o telaprevir + interferó pegilat + ribavirina
   • . Tractament previ però es desconeix el resultat.
 • – Presència o absència de carcinoma hepatocelular
 • – Si el/la pacient no és candidat/a a una teràpia amb interferó pegilat, quins són els motius

3.- Informa’t si compleixes els criteris per rebre tractament

Els/les pacients han de tenir un grau de fibrosi hepàtica igual o superior a F2 (segons biòpsia hepàtica o FibroScan en els 6-12 mesos previs a l’inici del tractament) per rebre tractament

 • – També podran ser candidats/es a tractament els/les pacients que presentin manifestacions extrahepàtiques relacionades amb el VHC independentment del grau de fibrosi hepàtica. Les manifestacions extrahepàtiques que es considerensón: crioglobulinèmia, alteracions renals, porfíria cutània i alteracions hematològiques
 • – També es podrà valorar el tractament, independentment del grau de fibrosi en persones amb alt risc de transmissió en funció de la seva situació social/professional (fonamentalment personal sanitari) o dones en edat fèrtil amb intenció de tenir fills.

4.- Demana al teu metge/essa que sol·liciti  el tractament

 • – Si compleixes els criteris mèdics, pots demanar al teu metge/essa que et sol·liciti el tractament de la l´hepatitis C.
 • – Demana-li una còpia de la sol·licitud on consti la data i el tractament sol·licitat.
 • – En el termini d’uns dies haurien de comunicar-te la resolució de la  sol·licitud.
 • – Si no estàs conforme amb el diagnòstic o el tractament prescrit pel teu metge/-essa, pots demanar una segona opinió mèdica en el teu centre hospitalari, un procediment que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat.

5.- Fes una reclamació en cas de que el teu metge/essa no sol·liciti el tractament o el centre hospitalari el denegui

En cas de que compleixis el criteris mèdics i el teu metge/essa no sol·liciti el teu tractament o el centre hospitalari el denegui, pots fer una reclamació a:

 • – Servei d’atenció a l’usuari/a del teu centre hospitalari
 • – I, a continuació, enviar la reclamació al Cap de la Divisió d’Atenció al Ciutadà de laRegió Sanitària que correspongui:
  • *Regió Sanitària de  Alt Pirineu i Aran (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran. atencioalciutada.rspa@catsalut.cat
  • * Regió Sanitària de Lleida (Garrigues, Noguera, Pla de l’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell)   atencioalciutada.rslle@catsalut.cat
  • * Regió Sanitària Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Prioritat i Tarragonès) atencioalciutada.rstar@catsalut.cat
  • * Regió Sanitària terres d’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta) atencioalciutada.rste@catsalut.cat
  • * Regió Sanitària Catalunya Central ( Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès) atencioalciutada.rscc@catsalut.cat
  • * Regió Sanitària Girona: (Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva.  També agrupa alguns municipis del Maresme: Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera.) atencioalciutada.rsgir@catsalut.cat
  • * Regió Sanitària de Barcelona (Barcelona, l’Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) atencioalciutada.rsb@catsalut.cat
 • – Altres reclamacions: Síndic de Greuges de Catalunya (http://www.sindic.cat)

 6.- Informa del teu cas a alguna entitat catalana que defensi els dret dels/les pacients amb hepatitis C

Les entitats catalanes que treballem en la defensa els drets dels/les pacients amb hepatitis C a Catalunya estem fent un seguiment de les incidències detectades en la prescripció del tractament amb l’objectiu de posar-les en coneixement de les autoritats sanitàries pertinents i trobar solucions. Si ho consideres oportú, pots posar-te en contacte amb alguna d’aquestes entitats i explicar el teu cas:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *