Desmentim el comunicat del Sindicat Policies de Catalunya referent a la suposada rectificació del Comitè 1r desembre vers el comunicat del SPC sobre el cas Benítez:

Desmentim el comunicat del Sindicat Policies de Catalunya referent a la suposada rectificació del Comitè 1r desembre vers el comunicat del SPC sobre el cas Benítez:

El Comitè 1r de Desembre, a dia d’ahir, va tenir coneixement de la publicació d’un comunicat emès per part del SPC que conté dades imprecises i que no es corresponen a la veritat. En aquest es presenta un posicionament per part de la Plataforma Unitària d’ONG de sida de Catalunya que no s’ajusta als acords presos i homologats judicialment als què s’ha arribat després d’un procés de mediació entre el SPC i el Comitè 1r Desembre, sent que a més, aquest document, a dia d’avui, ha transcendit a alguns mitjans de comunicació.

La cronologia dels fets esdevinguts s’inicià al juliol de 2014 quan el SPC va presentar una demanda de conciliació contra el Comitè 1r de Desembre, -entitat que aglutina més d’una vintena d’entitats sense ànim de lucre que treballem des de fa més de 20 anys en la lluita contra la discriminació de les persones amb VIH–SIDA-. Aquesta conciliació civil era prèvia a la presentació d’una querella criminal per injúries i calúmnies contra l’entitat i la seva Presidenta per haver emès un comunicat el 10 d’octubre de 2013, per donar resposta al comunicat del SPC del 6 d’octubre de 2013 en què s’exposava que dos agents policials que havien intervingut en l’actuació policial de Juan Andrés Benítez havien de prendre tractament antiretroviral durant un any. El nostre comunicat, d’acord amb la informació de la què es disposava en aquell moment, feia una crida a diverses autoritats per investigar els fets i denunciava que les informacions sobre el VIH eren esbiaixades, que es podria haver estat revelant de forma encoberta el seroestat de Benítez i que podrien haver pogut estigmatitzar la seva persona.

El Comitè 1r de Desembre, davant d’aquest injust i incomprensible escenari judicial però conscients de la nostra responsabilitat institucional, vam proposar de resoldre el conflicte mitjançant una mediació, procediment que ha suposat un intens desplegament d’energia i dedicació.

Atès que a dia d’avui, malgrat haver-los requerit formalment perquè esmenessin aquest contingut, el web oficial del SPC continua difonent un comunicat en el què se’ns segueix atribuint manifestacions que no són certes, el Comitè, mitjançant aquest escrit, es veu obligat a desmentir les afirmacions que se’ns atribueixen.

Tal com s’exposa en els acords de mediació assolits entre les parts que s’han penjat en arxiu adjunt al comunicat del SPC, el procediment de mediació va consistir en què cada part va exposar la seva forma d’actuar i la intenció que havia guiat la mateixa. Les parts, després d’escoltar-nos l’una a l’altra, vam acordar que no era necessari retractar-nos i vam entendre resolt el conflicte amb el compromís de futur de mantenir un diàleg fluid en cas de nova divergència i d’incorporar informacions contrastades en les nostres futures declaracions públiques.

Acord de Mediació entre el Comitè 1r de Desembre i el Sindicat de Policies de Catalunya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *