Zero Discrimination Day 2015

1 DE MARÇ: ZERO DISCRIMINATION DAY

Des del Comitè Primer de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, ens sumem a la campanya per la DISCRIMINACIÓ ZERO, una campanya promoguda per ONUSIDA amb motiu del dia per a la no discriminació, l’1 de març.

Com s’explica a la pàgina de la campanya, el “Dia de la Discriminació Zero és una oportunitat per tothom de celebrar el dret a viure una vida completa i productiva amb dignitat –sense importar l’aparença, la procedència o a qui s’estima-. Unint cors i veus, els individus, les comunitats i les societats poden transformar el món tots els dies i a tot arreu. El dia de la Discriminació Zero és un moment per ressaltar la manera en què tots i totes podem informar-nos i promoure la tolerància, la compassió i la pau”.

Des del Comitè volem celebrar aquest dia destacant tot el treball realitzat per les entitats que en formen part per eradicar l’estigma i la discriminació que pateixen les persones que viuen amb VIH. La tasca que porten a terme és tan important que aconsegueix coses com pactes històrics: en el cas actual, lAcord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, un acord pioner en tota Europa i que se signarà al Parlament de Catalunya el proper dia 6 de març. Es tracta d’un pacte clau a l’hora de donar una resposta informada, eficaç i sensibilitzada davant els reptes que el tractament, la prevenció i la lluita contra l’estigma i discriminació associades amb el VIH-sida comporten.

Un cop més, la societat civil ha encoratjat al Parlament, d’una banda, a posicionar-se davant la problemàtica i els desafiaments que aquesta presenta en els propers anys i, d’altra, a vetllar per la sostenibilitat les polítiques de prevenció i atenció del VIH i contra l’estigma relacionat, aconseguint un compromís explícit, real i desvinculat de vaivens de caire polític o econòmic.

A Catalunya, amb el treball que portem a terme dia a dia i amb una aportació simbòlica -les fotos que adjuntem [les quals les podeu trobar a la pàgina de facebook de la campanya], l’1 de març, i cadascun dels dies de l’any, també diem #ZERODISCRIMINATION.

Més informació de la campanya:
Esdeveniment a facebook
Materials de la campanya
HT #ZeroDiscrimination

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *