NdP: Està en crisi la prevenció del VIH en les relacions sexuals entre homes?

NOTA DE PREMSA

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Sense polítiques per a millorar la salut sexual dels homes que tenen sexe amb homes seguirem navegant sense rumb en la prevenció del VIH.

Durant 3 dies, 6 entitats expertes en la prevenció del VIH entre HSH (homes que tenen sexe amb homes) membre del Comitè 1r Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya (C1D), han implementat l’eina d’autoavaluació Schiff proposada pel projecte europeu Quality Action que té com a objectiu millorar la qualitat dels programes de prevenció de VIH. Mitjançant aquesta metodologia s’han revisat per a la seva millora els diferents programes adreçats a HSH que aquestes entitats duen a terme a tota Catalunya.

A l’espera de l’informe definitiu, que es presentarà en els propers mesos, aquestes són les primeres conclusions:

En primer lloc, és imprescindible contemplar la prevenció del VIH emmarcant-la en la promoció de la salut sexual de les persones. Aquest enfocament comporta garantir el benestar integral de la persona, la seva autonomia i capacitat en la presa de decisions per a la seva cura, l’accés real i universal als recursos i la defensa dels drets sexuals.

Existeixen dades epidemiològiques que posen de manifest la incidència del VIH entre HSH. Malgrat això és necessari complementar aquestes dades amb elements d’anàlisi que permetin conèixer de forma objectiva els determinants socials, estructurals i econòmics que condicionen aquesta incidència. Una resposta eficaç i de qualitat haurà d’abordar aquests determinants.

Existeixen recursos específics destinats a reduir la incidència del VIH entre HSH. Malgrat això aquests recursos són clarament insuficients i la seva distribució no s’ajusta a criteris objectius basats en l’evidència dels resultats. A més generen un model de finançament anual no sostenible que impedeix el disseny de programes de qualitat.

Existeixen polítiques per a donar resposta a la incidència del VIH entre HSH. Malgrat això aquestes polítiques parteixen en la seva majoria d’un modelo biomèdic i no contemplen ni la necessitat d’una resposta integral ni la diversitat intrínseca al concepte de HSH. Aquestes polítiques han de contemplar a més, la importància d’abordar l’homofòbia i l’estigma associat como a part de la resposta al VIH. Destacar també que lleis estatals como el RD16/2012 i la seva aplicació a Catalunya a través de “la Instrucció” segueixen comportant pràctiques discriminatòries les quals impedeixen l’atenció en salut sexual al dificultar l’accés universal als recursos sanitaris.

Existeix una avaluació dels programes adreçats a reduir la incidència del VIH entre HSH. Malgrat això es tracta d’una avaluació que prioritza la recollida de dades quantitatives i que limita la introducció de millores directament vinculades amb la qualitat i l’impacte de les intervencions.

Per donar resposta de forma coordinada i des d’una perspectiva comunitària aquestes entitats han constituït un grup de treball dins el C1D que pretendrà, per una banda, millorar la coordinació interna dels programes adreçats a HSH a Catalunya i compartir estratègies i metodologies. Per altra banda, aquest grup tindrà també el clar objectiu de realitzar la incidència política necessària per a solucionar les actuals limitacions detectades en la resposta a l’epidèmia del VIH en HSH.

Més informació: gerencia@comite1desembre.org

Tlfn. 676456809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *