Jornades per millorar la prevenció en homes que tenen sexe amb homes

SIDA STUDI i el Comitè 1r de Desembre celebraran unes Jornades per a millorar el treball en la prevenció del VIH en homes que tenen sexe amb homes (HSH).

L’objectiu de les Jornades, emmarcades en el Projecte Europeu Quality Action del qual SIDA STUDI és partner espanyol, és augmentar l’eficàcia i millorar la qualitat en les intervencions de prevenció del VIH adreçades a homes que tenen sexe amb homes (HSH).

SIDA STUDI i el Comitè 1r de Desembre celebraran a les Cotxeres de Sants de Barcelona, els propers dies 14, 15 i 16 de juliol, unesJornades emmarcades dins el projecte europeu Quality Action – Improving HIV Prevention in Europe que permetran implementar l’eina d’avaluació i millora Schiff.

Durant aquests tres dies, experts/es de 6 entitats membres del Comitè 1r de Desembre que desenvolupen des de fa anys projectes específicament vinculats a la prevenció del VIH entre HSH (Creación PositivaGrupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH –gTt-Associació Antisida de Lleida, Assexora’Tgn, Stop Sida i Gais Positius) es trobaran per treballar, contrastar punts de vista i així millorar la qualitat en les intervencions relacionades amb la prevenció del VIH/sida, a través de l’eina d’autoavaluació Schiff dissenyada amb aquest objectiu dins el projecte europeu Quality Action. Aquesta eina Schiffésuna guiade discussió que pretén donar suporta l’anàlisiparticipatiu delesdiferents àrees quesón importantsper a un projecte de prevencióespecífic, en aquest cas, per a aquells projectes específicament adreçats a la prevenció del VIH entre HSH.

El projecte Quality Action – Improving HIV Prevention in Europeés un projecte cofinançat per la Unió Europea orientat a la “Millora en la qualitat en la prevenció del VIH” i coordinat pel Centre Federal d’Educació per a la Salut Alemany (BZgA). Aquest projecte es basa en els principis de participació i autoreflexió, i busca l’intercanvi d’experiències i el debat entre entitats implicades en la prevenció del VIH per millorar els projectes, programes, estratègies i optimitzar així l’eficàcia dels esforços en prevenció.

SIDA STUDI Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en VIH/sida de referència a l’Estat espanyol, conjuntament amb el Plan Nacional del SIDA del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, són els representants espanyols dins el projecte Quality Action

El Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya- va ser fundada l’any 1998 i en l’actualitat està formada per 24 ONGs que treballen per donar resposta al VIH/sida a Catalunya, prevenir la seva transmissió i eradicar l’estigma i la discriminació vers les persones que viuen amb VIH/sida.

MÉS INFORMACIÓ: David Paricio Salas (620 28 87 56)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *