El Comitè s’adhereix a la Declaració de Melbourne

En el marc de la 20 Conferència Internacional de la Sida a Melbourne (Austràlia), que es celebrarà del 20 al 25 de juliol, s’ha realitzat aquesta declaració, la qual expressa que “nosaltres, les persones signatàries d’aquesta Declaració, afirmem que la no-discriminació és fonamental per donar una resposta al VIH  basada  en l’evidència, en els drets i en la transformació de  gènere i per a crear programes eficaços de salut pública”.

La declaració afegeix que “per a derrotar el VIH i aconseguir l’accés universal a la prevenció del VIH, tractament, cura i suport, cap persona no hauria de ser criminalitzada, o discriminada per raó de gènere, edat, raça, etnicitat, diversitat funcional, creences religioses o espirituals, país d’origen, nacionalitat, orientació sexual, identitat de gènere, exercir el treball sexual, estar pres/a o detingut/a,  ser o haver estat usuari/ària de drogues il·lícites o perquè visquin amb el VIH”.

Després d’afirmar, entre d’altres, que “totes les dones, els homes, les persones adultes i infants transgènere i intersex tenen els mateixos drets a un accés igualitari a la prevenció del VIH, informació sobre cura i tractament i serveis” i que “la promoció de l’equitat de gènere és essencial per donar una resposta al VIH que realment contempli les necessitats de les persones més afectades” es fa una crida a l’immediata i unificada oposició a les pràctiques discriminatòries i estigmatitzadores i a portar a terme algunes accions. Destaquen la crida als governs per a derogar lleis repressives i aprovar-ne d’altres que promoguin la igualtat; als creadors i creadores d’opinió perquè facin el mateix en trobades i conferències; als serveis proveïdors de salut perquè manifestin que la implementació de polítiques antidiscriminació són un prerequisit per a el finançament de programes de VIH… Així mateix, es promou una incidència política basada en els principis d’inclusió, no criminalització, no discriminació  i tolerància.

Com a Comitè 1r de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, ens adherim a aquesta declaració i convidem a altres entitats que treballin en el nostre àmbit i en el de la salut en general que se sumin.

Pots llegir la Declaració completa aquí [en anglès]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *