Barcelona acull una trobada de persones expertes en eines d’autoavaluació per millorar la prevenció del VIH

19 persones expertes de 9 països participants en el projecte europeu Quality Action es formaran a Barcelona per augmentar l’eficàcia i millorar la qualitat en les intervencions relacionades amb la prevenció del VIH/sida

Barcelona acollirà des del 28 fins al 30 d’abril un dels tallers de capacitació programats aquest any des del projecte europeu Quality Action a diferents ciutats europees.

25 socis i 17 col·laboradors de 25 estats de la Unió Europea estan implicats en aquesta iniciativa que té per objectiu augmentar l’eficàcia i millorar la qualitat en la prevenció del VIH a Europa a través d’unes eines d’autoavaluació dissenyades amb aquest objectiu.

SIDA STUDI, partner espanyol i coordinador regional del projecte, participarà en les jornades conjuntament amb altres entitats i organismes de l’Estat espanyol: Plan Nacional del SidaCESIDAFELGTB i C1D, amb la idea de formar xarxes que permetin la difusió dels coneixements i les habilitats per aplicar les eines de qualitat en les seves intervencions.

El projecte Quality Action es basa en els principis de participació i autoreflexió i pretén la participació, l’intercanvi d’experiències del major nombre d’entitats implicades en la prevenció del VIH per poder identificar millores en els projectes, programes, estratègies i plans d’acció a la Unió Europea i els països veïns i així optimitzar l’eficàcia dels esforços de prevenció del VIH. El projecte capacitarà almenys 60 instructors/es i facilitadors/es per donar suport a un mínim de 80 programes i projectes de prevenció del VIH a tota la UE.

Quality Action és un projecte cofinançat per la Unió Europea sobre “Millora en la qualitat en la prevenció del VIH”, coordinat pel Centre Federal d’Educació per a la Salut (BZgA).

L’organització d’aquestes jornades ha comptat amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *