Estem d’acord, tenim acord

NOTA DE PREMSA

ESTEM D’ACORD, TENIM ACORD

Barcelona, 11 de febrer de 2014

L’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, fruit de l’esforç de la ciutadania i de les entitats que treballen en l’àmbit de la salut i del VIH-sida, se signarà el proper 6 de març a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya.

El Comitè Primer de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, i les seves entitats membre han propiciat, al llarg de l’any 2013, el diàleg amb els partits polítics amb representació parlamentària al voltant de les polítiques relacionades amb la pandèmia del VIH-sida a Catalunya.

Com a resultat d’aquest procés d’assessorament i negociació sobre estratègies de prevenció i atenció a les persones que viuen amb VIH-sida, el dia 12 de febrer de 2014 es llegirà al Ple del Parlament la “Declaració del Parlament de Catalunya per la qual referma el seu compromís històric d’afrontar l’epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i de lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus” (disponible en el següent enllaç: http://www.comite1desembre.org/wp-content/uploads/2014/02/Declaraci%C3%B3-SIDA.-Registre.pdf). Així mateix, l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, el qual es pot consultar al BOPC núm. 216 amb data 16 de desembre de 2013 (a partir de la pàgina 20), se signarà a la Comissió de Salut del Parlament el dia 6 de març de 2014.

Un cop més, la societat civil ha encoratjat al Parlament, d’una banda, a posicionar-se davant la problemàtica i els desafiaments que aquesta presenta en els propers anys i, d’altra, a vetllar per la sostenibilitat les polítiques de prevenció i atenció del VIH i contra l’estigma relacionat, aconseguint un compromís explícit, real i desvinculat de vaivens de caire polític o econòmic.

Aquest Acord, experiència pionera en tota Europa, és un dels pocs consensuats per tots els partits polítics presents al Parlament de Catalunya durant l’actual legislatura i resulta clau a l’hora de donar una resposta informada, eficaç i sensibilitzada davant els reptes que el tractament, la prevenció i la lluita contra l’estigma i discriminació associades amb el VIH-sida comporten.

Més Informació:
Comitè Primer de Desembre
www.comite1desembre.org
@comite1desembre
Premsa: 676456809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *