Reial Decret 1192/2012

10477  Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost,

 pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a l’efecte de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut. (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD).

Ver Decreto en BOE  (castellà)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *