El copagament dificulta el tractament de l’Hepatitis C

Copagament de medicaments de dispensació hospitalària dificulta encara més el tractament contra l’hepatitis C

  • Les organitzacions de pacients alerten dels efectes negatius d’aquesta mesura sobre la salut dels pacients.
  • Es veuran afectats fàrmacs per guarir l’hepatitis C i un antitumoral per tractar el càncer de fetge, medicaments d’ús exclusivament hospitalari.

Barcelona, 14 de desembre de 2012. Segons s’ha donat a conèixer a través dels mitjans de comunicació, els pacients amb hepatitis C hauran de fer front al copagament dels fàrmacs emprats en el tractament de la seva malaltia malgrat ser de dispensació hospitalària.

El passat 1 de desembre, el Ministeri de Sanitat va introduir una polèmica modificació en l’article 94*bis punt 1 de la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments segons la qual s’obria la porta al copagamen de medicaments de dispensació ambulatoria en les farmàcies dels hospitals, un grup de fàrmacs per al tractament de malalties greus, com la infecció per VIH, alguns tipus de càncer, les hepatitis víriques, etc.

Davant la polèmica, el mateix Ministeri va distribuir dies després una nota de premsa en la qual aclaria que aquesta mesura no anava a afectar a aquests fàrmacs de dispensació ambulatoria sinó únicament a un grup de medicaments en l’envàs exterior dels quals presenten un cupó precinto (etiqueta que retalla el farmacèutic en el moment de la dispensació) i que fins a aquest moment es podien dispensar en farmàcies comunitàries i ara han passat a les dels centres hospitalaris.

No obstant això, en el projecte que el Ministeri de Sanitat està preparant es recull un llistat de medicaments que el pacient haurà de pagar malgrat el seu ús hospitalari, com per exemple, ribavirina, boceprevir, telaprevir i interferón pegilado alfa-2b –utilitzats tots ells en el tractament de l’hepatitis C– i sorafenib –un antitumoral utilitzat per tractar el càncer de fetge–.

Les organitzacions de pacients i les entitats que defensen els seus drets consideren que, d’aplicar-se aquesta mesura, s’afegiria una barrera més per a l’accés a un tractament que, de per si mateix, ja resulta molt complex. “En un moment en el qual la ciència ens ha proporcionat, i ho seguirà fent, fàrmacs que milloren significativament la probabilitat de guarir l’hepatitis C, una mesura com aquesta resulta extremadament contraproduent perquè les i els pacients que més els necessiten puguin accedir a ells”, ha declarat Josefina García, presidenta de l’Associació Catalana de Malalts de Hepatitis (ASSCAT).

Encara que el projecte contempla una aportació reduïda per a aquests fàrmacs, les organitzacions de pacients denuncien que el cost acumulat del copagament podria resultar molt elevat per al pacient. D’una banda, en tractar-se de teràpies combinades administrades durant un llarg període de temps, que inclouen dos o tres fàrmacs de diverses preses diàries, la càrrega econòmica es multiplica. A això s’afegeix el copagament dels medicaments addicionals que han d’utilitzar-se per manejar els efectes secundaris, molt habituals en aquest tipus de teràpies. Per no esmentar que en algunes comunitats autònoma els pacients hauran de pagar a més 1 euro per cadascuna de les múltiples receptes necessàries per adquirir aquests medicaments.

Les organitzacions entenen que aquesta mesura menyscaba una vegada més el dret a la salut. “Qualsevol barrera econòmica en l’accés a la sanitat comporta l’exclusió dels grups més desfavorits que, en el cas de l’hepatitis C, suposa un bon percentatge de les persones afectades, entre elles les coinfectadas pel VIH”, ha assenyalat Montse Pineda, presidenta del Comitè 1r de Desembre, la plataforma unitària d’ONG de VIH/sida de Catalunya.

Les entitats no entenen la justificació d’aquesta mesura. Si el *copago s’ha presentat com una mesura per dissuadir el consum poc responsable de medicaments per part dels pacients, resulta difícil d’entendre que s’apliqui per a malalties que, de no tractar-se, poden ser mortals. “Sota el pretext de l’austeritat es camuflen mesures que, històricament, han demostrat tenir una dubtosa eficàcia. Dissuadir econòmicament al pacient no solament no estalvia diners, sinó que comporta una major despesa sanitària a mitjà i llarg termini”, declara Juanse Hernández, president del Grup de Treball sobre Tractaments del VIH (gTt-VIH).

Per tots aquests motius, les organitzacions insten al Ministeri de Sanitat al fet que reconsideri el seu projecte. “Obstaculitzar el tractament de l’hepatitis C amb mesures com aquesta suposa ignorar els avantatges que implica en termes de menys ingressos hospitalaris, menys tractaments per a les complicacions, com el càncer, i menys trasplantaments hepàtics, que no solament signifiquen un estalvi en la despesa sanitària, sinó que suposen un enorme benefici per a la salut pública”, ha explicat Antonio Bernal, president de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH).

Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT)
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH)
Comitè 1r de Desembre, Plataforma Unitaria d’ONG de VIH/sida de Cataluña
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH)
Adhara, centro Comunitario de Atención e Información sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Sevilla.

Per a mes informació:
Juanse Hernández
juanse@gtt-vih.org
tel. 667 662 551
Diego García
dgarcia@adharasevilla.org
tel. 678 790 555

Pere Santamaría
informacio@asscat.org
tel. 933 145 209

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *