Manifest Dia Mundial de la Sida 2012

Manifest del Comitè 1r Desembre amb motiu del Dia Mundial de la SIDA 2012

Con-ciutadania, persones afectades pel VIH, entitats que donem resposta al VIH, representants polítics. Benvolgudes, benvolguts.

Un altre 1 de desembre. El número 31. Una data en què -a nivell mundial- es recorda la resposta que tenim envers d’una epidèmia que afecta de manera directa a Catalunya a unes 28.000 persones.

La complexitat del vih/sida, és que la seva atenció no es limita a aspectes bio-mèdics; és una malaltia que a data d’avui, comporta greus problemes d’estigma i discriminació per a les persones infectades; és una malaltia on la prevenció es vital però, continua havent-se de justificar pel fet de tenir a veure amb les nostres sexualitats; una malaltia que cal atendre (i així ho entenem des de les entitats que formem part del Comitè 1r Desembre) des del RESPECTE AMB MAJUSCULES dels drets humans de totes les persones.

I com cada 1 de desembre, elaborem un manifest. Un manifest que enguany volem començar parlant del futur. D’un futur que ens preocupa, i molt. Perquè el que podem (i no volem) esperar que s’esdevingui és, ras i curt:

 • * Un increment en el nomb re d’infeccions pel VIH i d’altres Infeccions de Transmissió Sexual degut a la manca de suport als programes i projectes relacionats amb la prevenció.
 • * Un empitjorament de l’atenció a les persones que viuen amb el VIH degut a les retallades que s’estan aplicant en el model d’atenció sanitària.

Aquest escenari no és casual, no surt del no res.

Aquest escenari, que des del Comitè 1r Desembre estem advertint i denunciant des de fa mesos, té a veure amb les decisions polítiques que al llarg d’aquest any 2012 s’han estat prenent i amb les que sembla ser, poden prendre’s a partir d’ara.

Des del Comitè som molt conscients de la complexa situació global que es viu en l’actualitat i portem tot aquest any mirant de treballar conjuntament amb les administracions públiques, però partint del que ha estat el nostre lema: “MENYS RETALLADES, MENYS EXCUSES, MÉS DRETS”.

 • * “MENYS RETALLADES” perquè, tal i com aquestes s’estan aplicant i sobre qui s’estan aplicant, només comportaran més patiment humà, sobretot entre aquelles persones més vulnerables; i perquè, a la llarga suposaran també un elevat cost econòmic;
 • * “MENYS EXCUSES” perquè és de decisions polítiques del que estem parlant; decisions que s’han pres al llarg d’aquests darrers anys i decisions que encara poden prendre’s; perquè és de voluntat política “de curt termini” del que estem
  parlant;
 • * “MÉS DRETS” perquè parlar d’empitjorament o desatenció en l’àmbit de la salut, suposa una vulneració flagrant d’un dels drets més elementals de les persones, especialment en un país suposadament desenvolupat com el nostre

L’actual model de relació i finançament a les entitats sense afany de lucre pot suposar la nostra desaparició i, amb ella, la pèrdua del principal mecanisme per implementar polítiques de prevenció i d’atenció a les persones que viuen amb el vih dutes a terme des de i per a la comunitat amb especial atenció a les necessitats d’aquells grups poblacionals més vulnerables. I no estem Parlant per parlar: aquesta situació es força greu com per començar a fer “jocs polítics”.

Algunes dades:

 • * Les principals resolucions a les convocatòries públiques per implementar projectes al llarg del 2012 tant en l’àmbit de Catalunya com de l’Estat espanyol, s’han resolt al llarg del mes de novembre d’enguany. El pagament de cap d’elles s’ha fet encara efectiu.
 • * La Generalitat té deutes amb la majoria de les entitats en relació als anys 2011, 2010 i 2009 per valor d’1.341.290€.
 • * En 2 anys consecutius el Govern de la Generalitat ha reduït un 43% les partides pressupostàries que el Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida (PPAS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya destina a la prevenció i atenció del VIH/sida a través de subvencions a les ONGs especialitzades. Segons les previsions del govern, en el 2013 es podria arribar a una retallada al voltant del 80% respecte el 2010, fent-nos impossible l’assoliment dels objectius previstos en el Pla d’Acció enfront del VIH/sida 2010- 2013.
 • * En la resposta internacional, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha decidit no finançar cap projecte. I encara deu projectes de 2011.
 • * El finançament que des del govern central es destinava a les comunitats autònomes s’ha reduït en un 100% i la partida de convocatòria de subvencions estatals ha patit una reducció d’un 75% en relació a l’any passat amb una resolució que suposa un gran greuge comparatiu donat el pràcticament nul recolzament a projectes que es realitzen a Catalunya.

A Catalunya ens trobem a més en un moment convuls, on la preocupació per la crisi es barreja amb la il·lusió per un projecte comú. Des del Comitè 1r Desembre volem proposar alguns aspectes concrets que considerem imprescindibles per a mirar de fer un tomb a la perspectiva de futur abans anunciada:

 • * Una negativa real i rotunda a l’aplicació de Real Decret promogut pel govern central: volem que el dret a la salut sigui un dret universal per a totes les persones, independentment l’origen o la situació administrativa.
 • * Un model d’atenció mèdic adreçat a les persones seropositives que contempli les seves necessitats i complexitat i que no solament contempli la desaparició d’una atenció especialitzada, sinó que sigui rigorós, que estigui clarament pautat, consensuat amb els propis pacients i les entitats que treballem amb les persones seropositives i que estigui dotat dels recursos econòmics, humans i tècnics necessaris per a la seva implementació.
 • * Un model de promoció de la salut que, emmarcat en l’Agència de Salut Pública de Catalunya, reconegui de manera específica i inequívoca l’especialització de les entitats que fa anys donem resposta contundent a la pandèmia del VIH/sida a Catalunya. Volem que tingui un calendari d’implementació versemblant i que compti amb els recursos necessaris per poder re-asumir els grans reptes que en els seus principis fa constar.
 • * Un model de finançament per a les entitats sense afany de lucre que respongui a la voluntat verbalitzada de reconeixement de la nostra expertesa. Que sigui estable, mantingut i continuat en el temps. Que ens permeti executar projectes a mig-llarg termini per poder continuar contribuint a fer realitat entre la ciutadania les polítiques públiques d’atenció i prevenció del VIH/sida a Catalunya.

Abans d’acabar aquest manifest, volem comunicar-vos que aquest any, els actes que estem celebrant al voltant del Dia Mundial de la Sida, s’emmarquen en el treball conjunt que estem realitzant des de l’Aliança de Plataformes de VIH/sida de l’Estat espanyol: 15 entitats autonòmiques i estatals que engloben a més de 300 entitats. Amb el lema “MENYS RETALLADES, MENYS EXCUSES, MÉS DRETS”, volem denunciar la desatenció que el VIH/sida ha estat tenint al llarg de tot aquest any en l’Estat espanyol amb exemples clars com la reestructuració i pèrdua d’importància de la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida, el retard en la convocatòria estatal de subvencions per ONGs en aquest any 2012 (publicada en el mes de setembre) i la dràstica reducció dels fons destinats a la mateixa, l’eliminació de les transferències específiques a les CCAA per a la realització d’accions de prevenció del VIH en l’àmbit autonòmic i local o laimplementació del Reial decret que impedeix l’atenció sanitària a les persones immigrants en situació irregular. L’actual conjuntura econòmica no pot ni ha de justificar retallades en drets bàsics com el de la salut.

Ha estat un any dur. No esperem un nou any més tranquil. Però seguirem lluitant contra el VIH/sida i en favor dels drets de les  persones. Mentre calgui, seguirem allà, exigint, cridant: “MENYS RETALLADES, MENYS EXCUSES, MÉS DRETS”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *