Transparència

El portal de transparència del Comitè 1r de Desembre vol ser una via per donar a conèixer la seva tasca i la seva gestó a partir d’informació clara, estructurada i en format reutilitzable. El Comitè es compromet a proporcionar informació veraç, objectiva i fàcilment comprensible, així com a actualitzar-la periòdicament i facilitar-ne la consulta.

Informació institucional i organitzativa

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Gestió administrativa