Retribució òrgans de direcció

L’article 19.4 dels Estatuts del Comitè 1r de Desembre estableix que “l’exercici del càrrec serà gratuït, però [els membres de la Junta] tenen dret a bestretes i reemborsament de les despeses, degudament justificades”. 

Actualitzat el 23 de gener de 2016