Reial Decret 16/2012

Coneixem els canvis que s’estan donant a l’àmbit de la salut? Sabem qui, segons les noves lleis, té dret a l’atenció sanitària gratuïta i qui no? Com ha d’actuar el personal de la sanitat pública al respecte? I el personal administratiu de CAPS i hospitals? Què hem de fer si pensem que estan vulnerant el nostre dret a la salut? Com ens podem organitzar per defensar el dret a l’atenció sanitària universal?

Per tal que el dret a la salut de les persones sigui respectat, especialment en el cas d’aquells col·lectius amb majors dificultats per accedir al sistema sanitari públic, amb aquest vídeorealitzat conjuntament per la PASUCat, Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, i el Comitè 1er de Desembre, volem donar visibilitat als casos en què s’estan imposant traves burocràtiques que dificulten o impedeixen l’atenció sanitària de les persones que han quedat sense cobertura (immigrants en situació administrativa irregular o persones que ja no es consideren “assegurades” pel Sistema Nacional de Salut) o situacions en les què directament s’està negant l’atenció a aquestes persones, així com també pressionar les autoritats perquè exigeixin i facilitin mecanismes pel seu compliment i sensibilitzar els/les professionals, les entitats i la ciutadania sobre aquest tema.

Amb aquesta eina de sensibilització, membres de la PASUCat fan referència a les condicions adverses que, ara per ara, existeixen als centres públics de salut.