Què és?

Una de les fites del Comitè 1r de Desembre ha estat sistematitzar els serveis i recursos de què disposen les entitats, per oferir una visió global del que representa la plataforma i per tenir dades objectives de l’abast de les actuacions i dels serveis que oferim.

No ha estat una feina fàcil sistematitzar tota la informació, però enguany ja tenim una idea clara de la tasca de les entitats i de les persones a les què van arribar els nostres serveis l’any 2016.

Cada any actualitzarem la informació de la Cartera de Serveis, esperant que ens serveixi també per avaluar l’abast de les nostres actuacions i la necessitat de dirigir la nostra tasca cap a aquells àmbits que la societat, el moment històric i les polítiques del moment requereixin.

Perquè #SomCentenarsTreballantPerAMilers

 

Les entitats del Comitè ofereixen serveis en diferents àmbits:

  • Àmbit 1: Educatiu

En aquest àmbit s’incorporen tots els serveis que desenvolupen programes educatius finalistes, que comporten intervencions de grups i que pretenen generar canvis en relació als determinants de salut de les persones. Poden oferir-se a grups poblacionals específics i desenvolupar-se en contextos d’intervenció també específics.

  • Àmbit 2: Formatiu

L’àmbit formatiu recull tots els serveis adreçats a professionals/voluntaris per tal de capacitar-los/les i oferir eines per poder treballar la promoció de la salut sexual en els seus respectius llocs de feina. Comporten intervencions en grup.

  • Àmbit 3: Informació i Sensibilització

En l’àmbit de la informació i la sensibilització es recullen aquells serveis principalment orientats a la comunicació, la informació i la sensibilització al voltant dels diferents aspectes del VIH/Sida, amb els objectius finals de contribuir a la prevenció de la infecció i lluitar contra l’estigma i la discriminació.

  • Àmbit 4: Atenció i assistència 

En aquest àmbit s’incorporen tots els serveis adreçats a l’atenció, assistència i acompanyament de les persones. Promou donar resposta a les necessitats de les persones que viuen amb el VIH/sida, els seus familiar o persones directament relacionades i persones en risc. Tot i que majoritàriament són serveis d’atenció també pot utilitzar en algunes ocasions metodologies de grup.

  • Àmbit 5: Recerca i investigació

En l’àmbit de recerca i investigació s’inclouen els serveis relacionats amb la producció de coneixement basat en l’evidència científica, que fomenten grups de treball entre professionals i que col laboren en la producció de recerques i estudis amb altres institucions públiques o privades.

 

Podeu consultar el recull de dades de l’any passat a l’apartat Cartera de Serveis 2016.