Presència als mitjans*

Presència del Comitè 1r de Desembre als mitjans: