Parlament

La Presència del Comitè Primer de Desembre al Parlament de Catalunya, així com les trobades, reunions i negociacions amb els diferents partits polítics amb representació parlamentària, és contínua i contundent. Es caracteritza per vetllar per les entitats per tal de garantir la seva sostenibilitat i contribuir al reconeixement de la seva expertesa i tasca imprescindible a l’hora de treballar per la prevenció i atenció de les persones que viuen amb el VIH i lluitar per l’eradicació de l’estigma i la discriminació.

Del treball al Parlament destaquen:

Compareixença 13 juny 2013Compareixença de la Presidenta del Comitè 1r de Desembre per a informar sobre les activitats de les entitats associades al comitè i els efectes dels retards en els pagaments dels serveis prestats per compte de la Generalitat.

Acord Nacional febrer 2014
Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat.

 

 

 

 

 

 

Compareixença Comissió Salut febrer 2017

Valoració de l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat.