El Comitè

El Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya és una organització no governamental constituïda l’any 1998 com a plataforma d’ONG que treballen per donar resposta al VIH/sida al territori autonòmic de Catalunya, eradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb VIH/sida i incidir en les polítiques autonòmiques i estatals per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de vida de les persones amb VIH/sida i a garantir els drets sexuals i reproductius.

Els nostres objectius:

 

 • Promoure la resposta solidària al VIH/sida i la normalització social, així com la lluita contra la discriminació de les persones seropositives.
 • Ser la Plataforma de referència i interlocució per a incidir en les polítiques generals de la Sida a Catalunya, per tal de promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar el seu abordatge.
 • Facilitar la participació activa de les ONGs VIH/sida en les polítiques generals de la Sida a Catalunya.
 • Enfortir les ONGs davant la situació actual i lluita pel reconeixement de l’expertesa i de la comunitat en el nou marc de la Llei de Salut Pública.

Com ho fem?

 • Per treballar de forma conjunta, el Comitè s’estructura en diversos grups de treball [Reial Decret, Sensibilització Comunitària, Promoció de la Salut Sexual, Seguiment de les Polítiques Públiques].
 • Fem Incidència Política.
 • Som referents d’informació i opinió a Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol.
 • Constantment, estem desenvolupant nous recursos per fer incidència política a través de la societat civil organitzada, mitjans de comunicació i xarxes socials.
 • Oferim permanentment els serveis de les nostres entitats.
 • Mantenim un treball constant de formació i suport intern a les entitats membre.
 • Fem presència a nivell internacional, tant dins com fora d’Europa.
 • Fem, participem i estem creant sinèrgies amb diverses plataformes de l’àmbit dels drets humans.
 • Mantenim un diàleg permanent amb les diverses administracions per fer de pont davant les necessitats de les ONG que conformen el C1D.

La Plataforma, de caire unitari, està formada actualment per 23 entitats que tenen com a usuaris i usuàries a persones que viuen amb VIH/sida:

 • Dones
 • Persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB)
 • Joves
 • Persones immigrants
 • Persones privades de llibertat
 • Professionals sociosanitaris/àries
 • Usuaris/àries de Drogues per Via Parenteral (UDVP)
 • Treballador(e)s de sexe comercial
 • Població en general

Les entitats ofereixen els següents serveis:

 • Advocacy (Incidència política)/Defensa dels drets
 • Informació i assessorament sobre el VIH/sida i sexualitat a professionals
 • Assessorament legal, mèdic, psicològic, social i inserció laboral a persones que viuen amb el VIH
 • Realització de proves del VIH
 • Grups d’autoajuda i altres activitats per a persones que viuen amb el VIH
 • Centre de documentació
 • Tallers d’educació afectivo- sexual
 • Dispensació de preservatius i Programes d’Intercanvi de Xeringues (PIX)
 • Publicacions/ Material didàctic sobre VIH/SIDA
 • Serveis a domicili
 • Sensibilització per a la no discriminació i investigació