Comptes Anuals*

En aquest apartat es pot consultar:

  • Compte d’explotació 2015 i Balanç 2015
  • Compte d’explotació 2013 i 2014 i Balanç 2014