ONGs catalanes LGTB contra el VIH/sida remarquen els bons resultats de la prevenció el HsH

El Comité 1r Desembre, Plataforma Unitària d’ONG/sida de Catalunya, i la Coordinadora LGTB de Catalunya, denuncien la manipulació de dades d’un comunicat d’ahir respecte a la prevenció del VIH a Catalunya, recollit per alguns mitjans de comunicació. “Opinions sense contrastar d’organitzacions amb interessos polítics més enllà de la prevenció, no fan cap favor al tercer sector i encara menys a la prevenció del VIH, i són nocives per al conjunt de la societat”, assenyalen des d’aquestes plataformes.

Continue reading “ONGs catalanes LGTB contra el VIH/sida remarquen els bons resultats de la prevenció el HsH”

Incompliment de la llei d’empadronament dificulta el dret a la salut

El Comite 1er de Desembre ha portat a terme una campanya d’informació als diversos grups parlamentaris, per a que als Municipis on tinguin presència com a partits polítics, demanin que es compleixi la llei que facilita l’empadronament de les persones que viuen al Municipi, i demanin a aquells Municipis que no ho estiguin aplicant, que flexibilitzin les condicions per que les persones puguin empadronar-se. Sobre tot a les persones que viuen al municipi però no ho poden acreditar.

Continue reading “Incompliment de la llei d’empadronament dificulta el dret a la salut”