Altres plataformes i entitats*

El Comitè participa activament a la PASUCat (Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya).

Podeu consultar el seu blog a l’enllaç següent: PASUCAT