Ajuts i subvencions

A continuació es mostren els adjuts i les subvencions rebudes pel Comitè per part de les Administracions Públiques: