#AcciópelVIH

Enllaç al video #AcciópelVIH

Aquest Vídeo en format Spot té l’objectiu de sensibilitzar socialment sobre l’estigma i la discriminació que, a dia d’avui, encara pateixen les persones amb VIH i alhora reivindicar l’acció política immediata per part de les institucions per a que impulsin mesures concretes per posar fi a aquesta vulneració de drets fonamentals i exigir la definitiva implementació del Pacte Social contra l’estigma i les discriminacions de persones amb VIH aprovat l’any 2014 pel Parlament de Catalunya.

Guió, Direcció i Realització:
Úrsula Kaufmann i Nac Bremón

Este Video en formato Spot tiene el objetivo de sensibilizar socialmente sobre el estigma y la discriminación que, a día de hoy, todavía sufren las personas con VIH y al mismo tiempo reivindicar la acción política inmediata por parte de las instituciones para que impulsen medidas concretas para poner fin a esta vulneración de derechos fundamentales y exigir la definitiva implementación del Pacto Social contra el estigma y la discriminación de personas con VIH aprobado en 2014 por el Parlamento de Cataluña.

Guión, Dirección y Realización:
Úrsula Kaufmann y Nac Bremón