Adhesió del Parlament de Catalunya al Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH

“El Comitè 1r de Desembre celebra l’adhesió del Parlament de Catalunya al Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH i exigeix al Govern a implementar-lo abans de l’1 de març”

El Comitè 1r de Desembre exigeix també que aquest Pacte Social vagi acompanyat d’una dotació pressupostària adequada per a la seva implantació, desenvolupament i seguiment per tal d’acabar definitivament amb l’estigma i la discriminació que pateixen les persones amb VIH.

Des del Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya celebrem l’aprovació  per unanimitat de la Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya d’adhesió al Pacte Social Contra l’Estigma i la Discriminació de les persones amb VIH i exigim al Govern de la Generalitat la seva implantació definitiva abans de l’1 de març, Dia Mundial contra la Discriminació. Des del Comitè exigim també l’elaboració d’un Pla Operatiu que contempli les mesures concretes d’aquest Pacte Social i que aquest vagi acompanyat d’una dotació pressupostària adequada i suficient per a la seva implantació, desenvolupament i seguiment. Aquest pacte ha de ser el principal instrument polític i social a Catalunya per garantir tots els drets de les persones amb VIH i eradicar totes les formes d’estigma i discriminació que aquestes encara pateixen.

Les persones amb VIH i sida sofreixen tant l’estigma com discriminacions en els àmbits sanitari, institucional, laboral i social. Per això, les entitats volem recordar que, més enllà dels avenços a nivell biomèdic i científic, són imprescindibles els avenços a nivell polític i social per garantir tots els drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb VIH.

El Pacte Social Contra l’Estigma i la Discriminació és un instrument cabdal per promoure un canvi en la imatge del VIH a nivell social. Entre d’altres, permetrà vigilar i prevenir les situacions de discriminació de les persones amb VIH; promoure l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions i recursos; afrontar la serofòbia (prejudici envers les persones seropositives) en l’àmbit laboral; així com garantir el ple exercici dels drets, incloent el dret a la intimitat i la privacitat, i els drets sexuals i reproductius.

Per això, exigim enèrgicament al Govern de la Generalitat la seva definitiva aprovació en el calendari establert i el seu desplegament immediat, amb una dotació pressupostària adequada per a la seva materialització efectiva arreu del territori català.

5 anys de lluita de les entitats comencen a donar fruit

El Comitè 1r de Desembre i totes les entitats comunitàries que treballen en aquest àmbit hem exigit i reivindicat constantment durant els últims cinc anys la implantació definitiva d’aquest Pacte. El 6 de març de 2014 es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat. Aquest Acord Nacional contemplava, com una de les seves principals accions, impulsar un Pacte Social contra la discriminació de les persones amb el VIH.

Celebrem doncs, tot i l’evident retard, que cinc anys després el Parlament de Catalunya s’adhereixi per unanimitat a l’Endecàleg d’objectius que ha de contemplar el Pacte Social, es comprometi a treballar activament en la seva aprovació, implantació i seguiment i que insti al Govern a aprovar-lo i implementar-lo en el calendari establert. Això possibilitarà l’inici del procés de desplegament territorial d’aquest Pacte amb el treball conjunt de l’administració catalana, les entitats i la resta d’agents socials.

Des del Comitè 1r de Desembre seguirem treballant incansablement per a que aquest Pacte Social sigui una realitat i vetllarem pel seu íntegre compliment.

Què és el Comitè 1D?

El Comitè 1r de Desembre es va crear l’any 1998 com a plataforma d’ONG que treballen per donar resposta a les necessitats de les persones amb VIH i sida a Catalunya, eradicar l’estigma i les discriminacions que pateixen, i incidir en les polítiques per promoure canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les seves condicions de vida i garantir els seus drets. Actualment està format per 20 entitats.

Comitè 1r de Desembre

11 de Desembre de 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *