“Llei Aragonès”

El Comitè 1r de Desembre denuncia que la “Llei Aragonès” fomenta la mercantilització de serveis públics bàsics

Alerta que aquesta fórmula de contractació suposarà la privatització dels serveis públics i la desaparició de les entitats sense afany de lucre i de caràcter comunitari

El Comitè 1r de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, es suma als nombrosos posicionaments de rebuig, per part de diversos col·lectius i entitats del tercer sector i de l’economia social i solidària, al Projecte de Llei de contractes de serveis a les persones que el Govern de la Generalitat està tramitant al Parlament de Catalunya.

L’anomenada “Llei Aragonès” que, segons el Govern català, pretén ser un marc regulador específic per a la contractació d’aquells serveis “que tenen com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania”, tant en l’àmbit de l’educació com en el dels serveis socials i de la salut, en realitat obre la porta a la privatització de bona part dels serveis públics bàsics i en fomenta, per tant, la seva mercantilització.

En l’exposició de motius per tirar-la endavant, el text fa referència a la Directiva europea 2014/24, que en cap cas obliga els estats membres a subcontractar o externalitzar la prestació sinó que atorga llibertat als estats per establir el règim jurídic que considerin “més adient” per prestar els serveis. Així, aquesta mateixa Directiva europea, deixa un gran marge als Estats membres per regular com creguin oportú els serveis a les persones, també a utilitzant formes no contractuals, com el conveni i el concert, per evitar el lucre econòmic en la prestació d’aquests serveis bàsics.

Les poques clàusules socials esmentades al projecte de llei són opcionals i s’estableixen rangs d’entre el 30% i el 40% de puntuació de les ofertes pel que fa al valor del preu, fet que comportarà que siguin les grans empreses multinacionals les més ben situades per obtenir aquests contractes, en detriment de les entitats comunitàries i sense afany de lucre, que es veuran apartades de la possibilitat de prestar-los per no ser prou competitives econòmicament respecte a aquestes empreses.

Des del Comitè 1r de Desembre reivindiquem que no som ni volem ser entitats únicament proveïdores de serveis. No som empreses sinó entitats sense afany de lucre i no permetrem que se’ns imposi un model que ens condemna a desaparèixer i a no garantir l’objectiu de transformació social. Duem molt temps treballant una cartera de serveis i després de tants anys seguim sense cap tipus d’alternativa, fet que no fa més que agreujar encara més un model que ja de per sí no és capaç de generar aquests imprescindibles canvis socials. 

El model ha de comptar indefectiblement amb el valor del treball comunitari que desenvolupen les entitats, en aquest cas de l’àmbit del VIH, i ha de tenir en compte que no volem ni podem competir econòmicament amb els grans agents privats prestadors de serveis.

Des del Comitè exigim, per tant, la retirada d’aquest projecte de llei i l’obertura d’un debat de país per tal de consensuar un model de prestació de serveis públics bàsics que aquest respongui a la realitat i a les necessitats de les entitats que treballen en aquest àmbit des de la perspectiva comunitària i de les persones ateses. En cap cas, repetim, volem que aquest nou model suposi que esdevinguem meres prestadores de serveis en competència amb altres organismes o entitats privades.

Finalment, creiem també imprescindible que fins que no es consensuï i s’apliqui definitivament aquest nou model cal un període de transició que asseguri la sostenibilitat i la viabilitat econòmica de les entitats i dels programes d’atenció directa a les persones que aquestes desenvolupem.

Comitè 1r de Desembre
Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya
29 de Juliol de 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *