OFERTA LABORAL – Incidència Política

OFERTA DE TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA

Objecte
Donar suport a les diferents accions que es desenvolupen des del Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, específicament aquelles centrades en la tasca d’incidència política i les que es vulguin dur a terme des de les entitats de la plataforma.

Funcions

 • Lideratge que concordi amb la missió, la visió i els fins de Comitè 1r de Desembre, determinats pels estatuts i els òrgans de govern de la plataforma.
 • Col·laborar activament en les accions d’incidència política.
 • Col·laborar activament en les agendes d’incidència política que determinin els òrgans de govern.
 • Participar en les reunions amb agents socials i polítics.
 • Planificació dels programes i accions de forma coordinada amb la Junta Directiva del Comitè 1r de Desembre.
 • Donar suport a la planificació i orientació estratègica del Comitè.
 • Donar suport en les Relacions institucionals.
 • Donar suport als òrgans de govern del Comitè.
 • Desenvolupar l’estratègia d’obtenció de fons privats i públics.

Requisits

 • Titulació superior o de grau mig, preferentment en l’àmbit de les Ciències Socials (Polítiques, Dret, Sociologia…).
 • Coneixements i experiència en tasques d’incidència política entorn de les ONG i ONGD.
 • Experiència i/o coneixements en l’àmbit de la Salut i els Drets Sexuals i Reproductius.
 • Formació i/o coneixements de gènere.
 • Comprensió i domini de llengua catalana i castellana.

Es valorarà

 • Experiència prèvia en gestió d’entitats del tercer sector.
 • Nivell alt d’anglès escrit i parlat.

Condicions

 • Incorporació gener/febrer 2018.
 • Jornada completa de 38,5 hores a la setmana. El primer mes, mitja jornada per relleu de la persona substituïda.
 • Salari brut mensual de 1456,70€.

Interessats/des enviar CV i Carta de Presentació al correu sensibilitzacio@comite1desembre.org abans del 22 de gener de 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *